nl gb jp

Boerma Instituut

International Floral Design School Holland

Legmeerdijk 227
1432KA Aalsmeer, Holland

info@boerma.nl
Telefoon +31 - (0)20 - 441 53 06

OV-bushalte Nieuw Oosteinde,

Aalsmeer (750 m) Lijn 357
Kijk voor meer informatie www.9292ov.nl

KvK 33168436

IBAN NL04 ABNA 0565 0158 85 t.n.v. Boerma Instituut
Swift code ABNANL2A


boerma instituut

Gedragscode

Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche.

De NRTO is lid van VNO-NCW/ MKB- Nederland. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht).

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel

Heeft u een klacht?

Een klacht wordt schriftelijk of per e-mail ingediend. Het moet voldoende duidelijk zijn tegen wie de klacht wordt ingediend en de klacht dient voldoende gemotiveerd te zijn. Er is een klachtenprocedure opgesteld. Hier vindt u een uitgebreide uitleg over de manier waarop het Boerma Instituut uw klacht in behandeling neemt. U kunt hiervoor een email sturen naar info@boerma.nl. U kunt ook naar de site van het NRTO waar het Boerma Instituut bij aangesloten is om daar uw klacht neer te leggen.

Voor de complete NRTO voorwaarden bekijk de Algemene Voorwaarden voor particulieren van de officiële NRTO website of Algemene Voorwaarden voor bedrijven van de officiële NRTO website.

De complete gedragscode vind u hier de klachtprocedure kunt u hier vinden.