nl gb jp

Boerma Instituut

International Floral Design School Holland

Legmeerdijk 227
1432KA Aalsmeer, Holland

info@boerma.nl
Telephone +31 - (0)20 - 441 53 06

Bus stop Nieuw Oosteinde, Aalsmeer (750 m) Line 357 and 358

Look for more info about public transport on www.9292ov.nl

Chambers of Commerce 33168436

IBAN NL04 ABNA 0565 0158 85 attn.. Boerma Instituut
Swift code ABNANL2A


boerma instituut

Code of conduct NRTO

Boerma Instituut complies with the Code of Conduct of the NRTO.

"Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht).

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel

Klik hier voor de link


Complaints procedure

Please go to our complaints procedure. You can also contact the NRTO to file a complaint.