nl gb jp

Bob heeft zijn opleidingen op het de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, het huidige Wellantcollege in Aalsmeer gedaan waar hij les kreeg van Theo Boerma, de oprichter van het Boerma Instituut. Toen Bob na ruim twintig jaar stopte met zijn eigen bloemenzaak vroeg Theo hem persoonlijk om les te komen geven in bloemschikken op het Boerma Instituut. Dat doet hij nog steeds met veel plezier.