nl gb jp

Anjelica van Hijkoop studeert aan de Hoge School voor de Kunst in Utrecht en heeft in 2016 bij het Boerma Instituut haar DFD vakdiploma gehaald. Anjelica zorgt er op de vrijdagen voor dat de keuken op rolletjes loopt.