nl gb jp

Over Boerma instituut

Brochure

Voor een PDF van onze brochure met de complete informatie over al onze cursussen, klik hier.


Een echt familiebedrijf

Het Boerma Instituut is een echt familiebedrijf, lees hier onze geschiedenis. Theo Boerma en zijn vrouw José richtten het Boerma Instituut in 1980 op, de eerste particuliere bloemschikschool in Nederland. In 2013 nam dochter Jacqueline het stokje over. Sinds dat jaar is ook de oudste zoon van Jacqueline, Mike, werkzaam bij de school. Hij is de vijfde generatie van de Boerma-familie die van bloemen en bloemschikken zijn vak maakt. Die - nu al 120 jaar - liefde en ervaring met bloemen en Dutch Floral Design, dat vind je terug bij het Boerma Instituut. Wij zijn al 35 jaar het adres voor creatieve en gedegen cursussen of vakopleidingen in Dutch Floral Design. Of je nu een professionele vakopleiding wilt volgen, je als bloemist wilt bijscholen, of een leuke cursus wilt doen omdat bloemschikken je hobby is, Boerma Instituut heeft een uitgebreid aanbod voor elk niveau.

Wij zijn aangesloten bij:

CRKBO

Het Boerma Instituut is ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Daardoor voldoet het Boerma Instituut als erkende instelling, zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Deze richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij de opleiding wordt gegeven door een instelling die erkend is. Kortom; de vakopleidingen van het Boerma Instituut zijn vrijgesteld van BTW en dan mag je hiervoor de kosten aftrekken, zoals lesgeld, kosten voor studieboeken en computer, e.d.. Ga naar de site van de belastingdienst voor meer informatie hierover.
Website: www.crkbo.nl

NRTO

Het Boerma Instituut is lid van de NRTO, dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland.
Om de kwaliteit inzichtelijk te maken en te bevorderen is er een gedragscode opgesteld. Leden van de NRTO zijn verplicht om deze na te leven. De gedragscode is in samenspraak met de Consumentenbond opgesteld. Leden van de NRTO zijn tevens aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Daarbij is de NRTO betrokken bij de ISO-normering en zijn er regelmatig overleggen met kwaliteitsborgende organisaties in Nederland. De NRTO informeert haar leden actief over initiatieven die genomen worden om de kwaliteit van het particulier onderwijs, opleidings- en trainingsaanbod (internationaal) zichtbaar te maken.
Website: www.nrto.nl

Florint

Boerma Instituut is lid van de internationale organisatie voor bloemisten, Florint. Sinds 29 maart 2007 is Jacqueline Boerma één van de 'European Judges in Floral Design'.
Website: www.florint.org

World Flower Council

Het Boerma Instituut is lid van de World Flower Council, die leden heeft in 29 landen. De WFC is een internationale organisatie in de bloemensector die zorgt voor uitwisseling tussen mensen die in het bloemen werken.Ieder jaar is er een bijeenkomst ("summit") in een ander land.
Website: www.wordlflowercouncil.org

VBW

Het Boerma Instituut is lid van de Vereniging Bloemist-Winkeliers, de VBW, waarvan overgrootvader Pieter Boerma vanaf de oprichting tot 1942, en grootvader Nico Boerma van '42 tot aan de sluiting van Bloemenhuis Boerma in Heerlen in 1972 hoofd-bestuurslid zijn geweest.
De VBW is de branchevereniging voor de ondernemende bloemist. Er zijn zo'n 1400 bloemist-winkeliers aangesloten en de vereniging heeft als doel verbetering van het ondernemers-perspectief én de bedrijfsmatige vitaliteit van de ondernemingen in de bloemenbranche. Deze VBW maakt ook deel uit van Florint.
Website: www.vbw.nu