Wat is je Roepnaam?
Meestal Theo, maar afhankelijk van degene die mij roept kan dit ook papa, pap, of
opa zijn. Alle overige koosnaampjes wil ik hier niet vermelden.
Heb je nog meer voornamen?
De officiële voornamen die ik van huis uit heb meegekregen zijn Theodoor Arnold; de
eerste dank ik aan het feit dat mijn ouders mij een 'geschenk der goden' vonden, iets
waar mijn vrouw en kinderen overigens vaak héél anders over denken, de tweede
aan een erg lang geleden overleden familielid.
Ehhh, achternaam?
Ehhh, Boerma, maar tot een aantal generaties terug was dit nog Van 't Hoff Boerma;
zoals u kunt zien zijn we er in de loop der eeuwen niet écht op vooruit gegaan!
Je geboortedatum?
5 juni 1942 te Heerlen, middenin de tweede wereldoorlog; een oorlogskindje dus!
Ben je voor iedereen per e-mail bereikbaar en zo ja, hoe?
Mocht iemand ooit behoefte tonen Theo@boerma.nl en tegenwoordig ook op
Facebook.
Doe je dat al lang?
In 1968 ben ik op 26 jarige leeftijd met mijn gezin van Heerlen naar Aalsmeer
verhuisd, omdat ik was aangenomen als leraar Bloemsierkunst aan de Rijks
Middelbare Tuinbouw School, de RMTS in Aalsmeer, toen de eerste middelbare
tuinbouwschool in Nederland die met met de nieuwe richting 'Bloemsierkunst' van
start ging. De middelbare tuinbouwscholen in Breda en Nijmegen volgden een aantal
jaren later.
Na enkele jaren kreeg ik steeds meer telefoontjes van kwekers uit Aalsmeer die op
zoek waren naar een vakopleiding bloemschikken, aangezien ze bloemwerk wilden
leren maken van onder andere door hun zelf gekweekte materialen. Aangezien toen
nog voldaan moest worden aan de Vestigingswet Detailhandel '53, dienden zij, naast
het Middenstandsdiploma en de benodigde kredietwaardigheid, ook in het bezit te
zijn van het 'Vakdiploma Bloemist-Winkelier'.

Dit was voor hen alleen mogelijk door het landelijk examen voor dit diploma af te
leggen, een examen dat door iedereen kon worden afgelegd, ook zonder
vooropleiding of scholing. Zij kwamen overigens ook niet in aanmerking voor een
opleiding aan een Vakschool voor Bloemsierkunst, aangezien zij niet aan de
verplichte stage-eisen konden voldoen.

Het grootste probleem voor al deze mensen was, dat toen nog geen enkele school in
Nederland bestond die een opleiding voor dit examen verzorgde! Na steeds meer
aanvragen ben ik zo'n opleiding gaan opzetten. Naast mijn volledige betrekking als
leraar aan de Rijks Middelbare Tuinbouw School ben ik in de avonduren deze
cursussen gaan geven. Na een klein artikeltje over mijn goede voornemens in een
Aalsmeerse krant, had ik binnen enkele dagen drie volle avondopleidingen.
Van 1972 tot 1980 heb ik - als enige opleiding in Nederland - avondcursussen voor
dit landelijk afgenomen examen gegeven. Eerst in Aalsmeer, later in Uithoorn, daarna
weer in Aalsmeer.
P.S.: In 1982, dus tien jaar(!) nadat ik met mijn avondopleidingen voor het landelijke
examen van start ben gegaan, kwam iemand bij het Ministerie van Landbouw en
Visserij tot de ontdekking dat er blijkbaar behoefte scheen te zijn aan een
avondopleiding voor volwassenen!! Vanaf dat jaar zijn dus ook een twaalftal lagere
tuinbouwscholen met een (tweejarige) avondopleiding begonnen. Uiteindelijk hebben
twee scholen dat overleefd.

AIFD
In 1990 ben ik, na vele demonstraties door de gehele Verenigde Staten in 1983 en
1984, lid geworden van de AIFD, de ‘American Institute of Floral Designers', een
internationale non-profit organisatie van bloemistwinkeliers.
Na een toelatingsexamen, waarvoor ik met de hoogste cijfers slaagde, werd ik tijdens
de AIFD conventie in het Mariott Hotel in Newport Beach, Californië, tot deze
wereldwijde organisatie toegelaten.  Overigens kwam ik daar tijdens deze conventie
ook nog twee van mijn, naar de USA geëmigreerde, oud-leerlingen van de RMTS in
Aalsmeer tegen, waaronder René van Rems AIFD uit San Diego, Ca., die overigens,
zodra hij weer in Nederland is, even bij ons Instituut komt binnenwaaien voor de
laatste nieuwtjes en roddels.
Hoe ben je bij het Boerma Instituut terechtgekomen?
Het verhaal hierboven is de reden dat ik in 1980 mijn baan als leraar aan de
toenmalige Rijks Middelbare Tuinbouw School (het huidige Florens- of Wellantcollege)
in Aalsmeer heb opgezegd. Toen nog een baan met zekerheid, een redelijk salaris
en vele vakantiedagen. In 1980 heb ik bedankt voor de eer en heb samen met mijn
vrouw José het Boerma Instituut opgezet; een stap waarvoor velen mij, bij het toen
nog veilige deel van het onderwijs, voor gek hebben verklaard.
Toch heb ik nog nooit spijt van deze stap gehad, want ik kom nog af en toe oud-
collega's tegen en zolang zij op mijn vraag "En jongens, hoe is het bij het middelbaar
tuinbouwonderwijs?" nog verre van enthousiast reageren, weet ik dat ik in 1980 de
juiste beslissing genomen heb!

Je werkt bij een opleidingsinstituut voor bloemsierkunst. Hoe staat het
met je eigen kennis en vaardigheden op dat gebied?
Voor mijn leeftijd zijn deze nog redelijk.

Verliefd, verloofd getrouwd ofzo?
Sinds 1962 verliefd, sinds 1963 verloofd en sinds 1964 getrouwd met mijn
vriendinnetje José Boerma - Dalmeijer. We kenden elkaar al zo'n 50 jaar, toen zij op
14 september 2009, enkele dagen naar haar 66e verjaardag, aan een hartstilstand
overleed. We hebben samen ons opleidingsinstituut opgericht en opgebouwd. Zonder
haar hulp en toestemming zou er ook nóóit een Boerma Instituut hebben bestaan!!
Zij heeft altijd binnen ons gezin, onze familie én ons bedrijf een héél speciale plaats
ingenomen. Er is een gat gevallen dat nooit door iemand meer kan worden opgevuld!!

Heb je kinderen?
Ja. Twee geweldige dochters: Jacqueline (1964), zij heeft twee zoons, Mike (1990) en
Axel (1995), waarvan Mike reeds al onze internationale vakopleidingen met goede
resultaten gevolgd heeft en nu ook (als 5e generatie 'in de bloemen') bij het Boerma
Instituut werkzaam is.
Jacqueline werkt hier sinds 1981 en geeft al sinds verschilende jaren leiding aan ons
bedrijf. Per 1 juli 2013 heeft zij officiëel ons bedrijf geheel overgenomen en is de
VOF van José en mij, de eenmanszaak van Jacqueline geworden!!

Onze jongste dochter Nicolle (1968) heeft één dochter: Renee (2003). Zowel
Jacqueline als Nicolle zijn in Heerlen geboren. Nicolle is sinds 1985 in ons
familiebedrijf werkzaam geweest, maar is in 2004 met haar vriend en dochter naar
Budel verhuisd, waar zij sinds die tijd in het Limburgse Weert o.a. vakopleidingen en
vervolgvakopleidingen bloemschikken verzorgd. Daarnaast heeft zij samen met haar
vriend Joop Overhand, de website onlinebloemschikken.nl opgezet,waarin een groot
aantal arrangementen zéér vakkunsig 'stap-voor-stap' wordt opgebouwd.
Heb je buiten het Boerma Instituut nog andere hobby's?
De belangrijkste hobby's hebben met mijn werk te maken:
Tekenen, zolang het met bloemen/ planten en de lessen te maken heeft;
Met heel veel plezier ben ik (samen met mijn vrouw José of met één van onze
dochters) voor het Boerma Instituut op reis gegaan om demonstraties te geven en/ of
lessen te verzorgen. Verre landen en vreemde bestemmingen hebben duidelijk altijd
onze voorkeur gehad;

Foto's en andere informatie verzamelen en in mappen plakken om iedereen die dat
leuk vindt een idee te geven wat er zoal wereldwijd 'in de bloemen' te beleven valt.
Het resultaat hiervan is te zien in onze schoolbar:
Een tiental dikke mappen met onder andere zo'n 6.000 foto's (vanaf 1896) zijn al
gereed, maar  er moeten er nog een aantal volgen.Als hobby's heb ik vroeger (toen ik
nog jong was) aan jiu jitsu (zelfverdediging) en judo gedaan en op het vliegveld van
Texel heb ik mijn parachutistenbrevet behaald. Mijn overige hobby's zijn misschien
voor een aantal van u wel interessant, maar die kan ik hier niet bespreken.
Wat is je favoriete vakantieland?
Reizen is voor ons gezin altijd een heel belangrijk deel van ons leven geweest. Zo is
Jacqueline o.a. 6 maanden naar Japan geweest en Nicolle 6 maanden naar de
Verenigde Staten.
Waar naartoe heeft ons eigenlijk nooit zo veel uitgemaakt, zolang het maar ver weg-
en nieuw is, de zon er schijnt en het er niet al te warm is!
Waar ik nog wél een keer naar toe zou willen is naar Fiji en ook dan weer een cruise
maken langs de beschermde Yasawa-archipel met de "Bleu Lagoon".
Onvergelijkbaar!!

Wat is je favoriete eten?
Alles wat nieuw en anders is, maar vooral Japans, Koreaans, Mongools en (echt)
Chinees. Voor mij is eigenlijk niets te gek! 

Wat is je favoriete bloemenarrangement om zelf te maken?
Ik vind alles leuk om te maken, van een corsage tot een auto- of zaalversiering toe,
zolang ik maar tijd én mooie spullen heb. Het mooiste arrangement thuis vind ik
overigens nog steeds een mooie grote bos bloemen in een vaas.
https://www.facebook.com/boerma.instituut
so you can
At the Boerma Instituut
we have
Boerma Instituut International Floral Design School Holland
Legmeerdijk 227,
1432KA  Aalsmeer
Holland
info@boerma.nl
Phone:  +31 - (0)20 - 441 53 06
Fax:      +31 - (0)20 - 441 53 15.
Public bus stop: Nieuw Oosteinde, Aalsmeer (750 m) number 172, 275
 
1967. De binderij van 'Bloemenhuis
Boerma', Saroleastraat 66 te Heerlen.
1968 In de tuin van de RMTS en het
Proefstation voor de Bloemsiterij in
Nederlandbevond zich (toen nog) een
uniek sortiment tuinplanten en
coniferen.
Hierdoor zijn in de loop der jaren de
bekende Nederlandse 'tuintjes'
ontstaan, internationaal de 'Dutch
Gardens' genoemd.
1991. De demonstratie Nederlands
bloemwerk voor een t.v.-uitzending
op Taiwan.
1992. Een behoorlijke klus: een
bruidsboeket op een fles champagne,
inclusief twee -glazen. Tevens hoorde
hier een haarcorsage bij welke ïk óók
van een champgne-glas had voorzien.
   2001. Demonstratie in de Laitai-
     Flower Auction in Beijing, China.
1994. José en Theo gezellig aan 'hun
bar' tijdens de heropening van 'Café de
Mijnen', de unieke schoolbar van het
Boerma Instituut.
April 2001. De ambassadeur in China,
de heer Oostra en zijn vrouw, temidden
van de examenkandidaten van het
Boerma Instituut in China o.l.v. Theo
Boerma, t.g.v. de versiering van de
Nederlandse ambassade voor
Koninginnedag.
         1950. Theo 8 jaar.
   Met 'Bloemschikken' de  
           wereld rond!!
1990 José tussen twee bewoners
van de Yasawa-archipel bij Fiji.
Met de "Blue Lagoon" naar de échte Blue Lagoon!
1989. José tijdens een
bloemrijke gelegenheid.
1975. Onze twee dochters Jacqueline en Nicolle
9 maart 1989. 25 laar getrouwd, de
50 jaar zullen we nét niet meer halen!
Juli 1988. Theo slaagt in Newport
Beach Ca. voor het toelatings-
examen van het American Institute
for Floral Designers', AIFD.
1974. Bloemencorso Aalsmeer,
een groot gouden medaille voor
onze hooiwagen.
21 otober1966. Diploma 'Erkend 
bloemsierkunstenaar', het zgn.
Meesterdiploma.
23 juni 1967 Akte van Bekwaam-
heid richting Bloemsierkunt.
26 juni 1969. Diploma Tuinbouwpraktijkleraraar richting Bloementeelt.
In liefdevolle nagedachtenis van
Theo Boerma,
geboren te Heerlen 5 juni 1942.
overleden te Amstelveen 27 juni 2014
1998. Theo en zijn jongste dochter
Nicolle geven demonstraties en lessen
in o.a. New Delhi en Mumbai in India.
Ben je in vaste dienst bij het Boerma Instituut of werk je freelance?
Ik denk dat mijn (in september 2009 overleden) vrouw José en ik vanaf het begin
altijd in hele vaste dienst bij het Boerma Instituut zijn (geweest), maar helaas kunnen
wij dit niet aantonen door middel van een werknemers- of werkgeversverklaring.
Wél door het grote aantal grijze haren!

Wat is je functie en wat voor werk doe je?
Dit is een simpele vraag met een zeer uitgebreid antwoord. In de allereerste plaats
heb ik met héél erg veel plezier al ruim 40 jaar lesgegeven in bloemsierkunst, dat is
langer dan welke leraar in Nederland ook! De laatste 34 jaar hiervan voor mijn eigen
school, het Boerma Instituut in Aalsmeer.

In principe ben ik hier altijd 'Manusje van Alles' geweest. Met andere woorden: al
datgene dat gedaan moest worden voor het zo goed mogelijk laten functioneren van
een particuliere school heb ik met veel plezier gedaan. Dat wil zeggen dat ik, naast
het lesgeven, al die andere klusjes heb gedaan die een eigen bedrijf nu eenmaal met
zich meebrengt.

Hier volgen er enkelen:
- De school helpen bouwen; zo'n 400.000 kilo rommel (zeg maar rotzooi!) geruimd;
ontelbare malen de school en het parkeerterrein aangeveegd;
- Karrenvrachten bloemen naar binnen gesjouwd;
- De buitenkant van de school en de stoepranden rondom het parkeerterrein
geverfd; vele malen de vloeren geschrobd;
- Telefoon opgenomen, antwoordapparaat afgeluisterd, duizenden enveloppen
gevuld en verstuurd;
- Enorme aantallen leerlingen hun plaats gewezen op het toen nog veel te kleine
parkeerterrein (waarvoor ik zelfs eenmaal een kwartje heb ontvangen!);
- Tientalle auto's aangeduwd, 's nachts op mijn knieën het parkeerterrein afgezocht
naar autosleutels;
- Grote stukken van de Legmeerdijk afgezocht op zoek naar op het dak neergelegde
autopapieren en bloemwerk;
- De ANWB gebeld omdat iemand de lichten weer had laten branden;
-Twaalf keer de politie gebeld na aanrijdingen die voor school plaatsvonden; getracht
een loslopende koe te vangen én een dood kalf uit de sloot gesleept;
- Vele onvergetelijke feestavonden georganiseerd;
- Zéér regelmatig de zenuwen gehad;
- Nooit ook maar één seconde spijt gehad dat ik met mijn vrouw en kinderen ooit het
Boerma Instituut heb opgezet!
- Om dan nog maar te zwijgen over al die leuke dingen die het hele internationale en
wereldwijde gedeelte van onze school met zich meebrengt, maar dat kunt u zien in
het overige deel van deze website.
change language